Унищожаване на лекарства с изтекъл срок на годност

Уважаеми клиенти, лекарствата с изтекъл срок на годност се класифицират като „Особено опасни”. Ако се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, пряко застрашават здравето на хората и околната среда. За да защитим природата и за ваше улеснение, ви предлагаме да връщате всички лекарства с изтекъл срок на годност обратно в аптека „Нота Бене”, където те ще бъдат унищожени съгласно изискванията Наредба № 28 от 14 Декември 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата.

Защото: Въпреки че изгарянето на медикаментите с изтекъл срок на годност е скъпо и трудоемко, попадането им при общите битови отпадъци крие неизмерим риск, както за природата, така и за живота и здравето на всеки от нас.