Рецепти по НЗОК

Аптека „Нота Бене” отпуска без изключения всички лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Лекарства, предписвани по протоколи – в аптека „Нота Бене” можете да намерите всички скъпоструващи лекарства по протокол, отпускани напълно безплатно за пациента. За ваше улеснение при предварителна заявка необходимите Ви медикаменти ще бъдат доставяни в аптеката на точно определена дата всеки месец.

 По протокол 1А, включително лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и/или за лечение на редки болести.

По протокол 1В

По протокол 1С, включително лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания.

Медицински изделия за стомирани болни – пълна гама от напълно или частично заплащани от НЗОК медицински изделия, в наличност или по предварителна заявка.
Диетични храни за специални медицински цели – пълна гама от напълно или частично заплащани от НЗОК медицински изделия, в наличност или по предварителна заявка.
Глюкомери и тест ленти – богата гама от глюкомери и всички необходими консумативи за тях.

Защото: Няма по-важни и по-малко важни лекарства. Не е допустимо една аптека да работи само с онези лекарства, които са икономически изгодни за нея.