Специализирана медицинска литература и видео дискове

В аптека „Нота Бене” можете да намерите богат набор от медицинска литература на разнообразна тематика.

Защото: Добрата информираност на нашите клиенти е част от лечебния процес и гаранция за правилно провеждане на терапията.