Клиентска карта за отстъпки

На всички свои редовни клиенти апека „Нота Бене” предлага клиентска карта.

Уважаеми клиенти,
можете да получите клиентска карта за аптека „Нота Бене“, всеки ден в рамките на работното ни време. Картата се получава лично и на място поради специфичната здравна информация, която съдържа.

Защото: За всеки клиент тя носи допълнителна отстъпка, но за всеки пациент тя съдържа важна информация за вече използваните лекарства, което ни помага да ви дадем компетентен съвет и/или да ви предпазим от нежелани лекарствени взаимодействия.