Безплатно измерване на кръвно налягане

В Апека „Нота Бене” можете безплатно да измерите кръвното си налягане с най-съвременни апарати, както и да получите компетентен съвет за необходими консултации или профилактични мерки.

Защото: Ежедневните изменения на кръвното налягане са важна за вашия лекар информация, както за определяне на антихипертензивна терапия, така и за нейната евентуална корекция.