Гарантирана „хладна верига” за всички термолабилни медикаменти

Аптека „Нота Бене” гарантира спазването на специфичните условия на съхранение на всички термолабилни медикаменти. При покупка на такъв медикамент вие го получавате с охладител и/или в термоизолационна торбичка, което гарантира правилното му съхранение чак до дома на клиента.

Защото: Правилното съхранение на медикамента е задължение на аптеката не само от и до входната и врата. При неправилно съхранение медикаментите губят своята активност или дори могат да станат опасни за живота и здравето.