Осигурен достъп за незрящи и хора с увреждания

Аптека „Нота Бене” е проектирана така, че да осигурява безпроблемен достъп на хората с увреждания или нарушения на зрението.

Защото: Всяка аптека е длъжна не само формално, но и морално да се ангажира с подобряването на така враждебната за хората с увреждания среда в България.